Engelsk Dutch Norsk

Laksefiske i Holmfoss - 2023!

Laksefiske i Holmfoss – Villaksens kongerike i Numedalslågen.  

Fiskekort kjøper du på: https://elveguiden.no

Ytterligere informasjon, kontakt Holmfoss Lakselag SA på +47 97961776, eller + 4791104383,

Om fiskesoner og priser: https://elveguiden.no

Sone 1 (Fossen) Halvdøgnskort 400, - Sone 2 Døgnkort kr 400, - / Ettermiddagskort kr 315, - Sone 3 Døgnkort kr 400, -

Sesongkort sone 2 fra kr 7.000, - sone 2 og 3 kr 10.800, - sone 3 kr 4.000, - 

Sesongen 2023 fra 15. mai - 15. august.

paypal 37x23