English Dutch Norwegian

DETTE ÅRET FISKESESONG HAR SLUTT I HOLMFOSS!

Holmfoss Lakseam takker alle laksefiskere i Numedalslågen og Holmfoss for en fantastisk sesong og et godt oppmøte.

Takk for at du viser hensyn og bevarer arven vår i villaksen på best mulig måte når du besøker elven vår.

Det er ikke mer enn en selvfølge at den atlantiske villaksen kommer tilbake til elvene våre.

La oss være enige om en god forvaltning av elver og fjorder slik at villaks kan ha de beste forholdene for å utvikle seg sterke og sunne på elvene, langs kysten og til sjøs

Vi, grunneierne i Holmfoss ønsker deg en fin høst, vinter og vår til vi alle møtes igjen i Holmfoss ved åpningen av en ny laksesesong 15 mai 2020.

Vi ønsker dere hjertelig velkommen tilbake til Holmfoss.

paypal 37x23