English Dutch Norwegian

Velkommen til Holmfoss

Numedalslågen er en av de beste lakse elver i Norge, og oppførti "Top 10 "fiskeplasser av landet. Mange steder har blitt tilpasset for sportsfiske. Holmfoss is en av beste steder å fiske for laks i nedre halvdel av anadrom del av de elv. Hvert år fiskereå fange om 1,400 kg nær Holmfoss. Laksefiske skjer fra både båten og shore, de mest vanlige typene av utstyr det har: bakke, wobblere, lokker og reker (Numedalslågen bare som elva Drammen, har dispensasjon fra det generelle forbudetforum bruken av reke).
paypal 37x23