English Dutch Norwegian

Velkommen til en ny fiskesesong i Holmfoss - 2022!

Laksefiske i Holmfoss – Villaksens kongerike i Numedalslågen.  

Om kort tid legges fiskekort ut for salg på: https://elveguiden.no

Ytterligere informasjon, kontakt Holmfoss Lakselag SA på +47 97961776, eller + 4791104383,

Om fiskesoner og priser: https://elveguiden.no

Sone 1 (Fossen) Halvdøgnskort 380, - Sone 2 Døgnkort kr 380,- / Ettermiddagskort kr ,- Sone 3 Døgnkort kr 300, -

Sesongkort sone 2 fra kr 6.630, - sone 2 og 3 kr 10.200, - sone 3 kr 3.700, -

paypal 37x23