English Dutch Norwegian

Velkommen til Holmfoss

Numedalslågen er en av de beste lakse elver i Norge, og oppført i "Top 10 "fiskeplasser av landet. Mange steder har blitt tilpasset for sportsfiske. Holmfoss is en av beste steder å fiske for laks i nedre halvdel av anadrom del av de elv. Hvert år fiskere å fange om 1,400 kg nær Holmfoss. Laksefiske skjer fra både båten og shore, de mest vanlige typene av utstyr det har: bakke, wobblere, lokker og reker (Numedalslågen bare som elva Drammen, har dispensasjon fra det generelle forbudet forum bruken av reke).
paypal 37x23