English Dutch Norwegian

Monster fangst på Holmfoss

Dette fantastiske eksemplaret av en atlantisk villaks på 18,4 kg - ble landet i mai i Holmfoss Norway etter en lang kamp mellom fisker og laks!
En stund så det ut som laksen klarte å ta med seg fiskeren, men etter en kamp på ca 30 minutter
- og med hjelp av en god fiske kollega - måtte laksen til slutt trekke det korteste strå!

Fiskeren Roar Larsen - 35 års erfaring med fiske i Holmfoss og Numedalslågen - viser den dypeste respekt for fangsten!

bigsalmon

Foto: Nils Olav Gjone

paypal 37x23